NÚT 321 TRẮNG CỐT NGẮN + NẸP NHỰA

MÃ SỐ : 321 – T – CN

QUI CÁCH : ABS ZIN

SỐ LƯỢNG BÁN :  1 BỘ: 2 NÚT_2 NẸP