CHÂN ÂM LY CAO

MÃ SỐ : CAL-C

 

QUI CÁCH : PVC

 

SỐ LƯỢNG BÁN :  1 KG

 

CHIỀU CAO CHÂN : 20MM